BANSKO SPECIJALNA PONUDA


SPECIJALNA PONUDA BANSKO

– PAKET SVE U JEDNOM –

VAŽI ZA BORAVAK U PERIODU: DO 28.12.2018. | OD 02.01.2019-18.02.2019. | OD 25.02.2019-06.04.2019.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
– Troškove međunarodnog zdravstenog osiguranja

– Prevoz
– Individualne troškove koji nisu predviđeni programom

AUTOBUSKI PREVOZ:

  • Prevoz turističkim autobusom (klima, tv, audio i video oprema)
  • Datumi polazaka autobusa: 14.12.2018; 21.12.2018; 28.12.2018; 04.01.2019; 11.01.2019; 18.01.2019; 25.01.2019; 01.02.2019; 08.02.2019; 15.02.2019; 22.02.2019; 01.03.2019; 08.03.2019. 
  • Polazak iz Beograda u 21h sa parkinga sportskog centra “Milan Gale Muškatirović” (bivši sportski centar 25. Maj) na Dorćolu.
  • Polazak iz Niša sa pumpe „Gazprom“ preko puta motela Nais/parking ispred marketa DIS.
  • CENA POVRATNE KARTE ZA POLASKE IZ BEOGRADA 50 EUR PO OSOBI ,A ZA POLASKE IZ NIŠA 40 EUR PO OSOBI.
  • CENA KARTE U JEDNOM PRAVCU IZ BEOGRADA 30 EUR, IZ NIŠA 25 EUR.
  • Doplata za izbor određenog sedišta 1.000,00 po sedištu. Neophodna rezervacija prilikom prijavljivanja za prevoz.
  • Vreme povratka iz Banskog je u 16:00 h po lokalnom vremenu, (uz proveru sa pratiocem grupe prilikom polaska na put). U slučaju manjeg broja putnika za Bansko postoji mogućnost da putnici na parkingu kod hipermarketa “Metro“ kod Sofije pređu u autobus /mini bus lokalnog partnera koji će ih odvesti na odredište.

PROGRAM PUTOVANJA:
1. dan: Polazak iz Beograda u 21h, iz Niša oko 23:45h. Noćna vožnja kroz Srbiju i Bugarsku sa usputnim pauzama …

2. dan:Dolazak u Bansko u prepodnevnim časovima. Smeštaj u hotel od 14h.
Od 3. dana …: Boravak u hotelu izabrani broj dana na bazi odabrane usluge. Slobodno vreme za individualne aktivnosti.
Poslednji dan: Napuštanje smeštajnih jedinica do 12:00 h. Slobodno vreme do polaska autobusa. Dolazak u Niš i Beograd u kasnim večernjim satima.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Cene su izražene u EUR a plaćanje se vrši ISKLJUČIVO u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banca Intesa na dan uplate.

Gotovinski –  uplata u celosti prilikom rezervacije ili uplata akontacije prilikom rezervacije u iznosu od 30% od ukupne cene aranžmana, a ostatak zaduženja najkasnije 20 dana pre početka aranžmana.
Rezervacije sa popustom su konačne uplatom 30% od cene aranžmana, ostatak zaduženja najkasnije do datuma naznačenog u tabeli.
Prilikom prijave putnik je u obavezi da odabere način plaćanja. Započeti način plaćanja ne može se menjati naknadno.
U slučaju poremećaja na tržištu roba i usluga organizator putovanja zadržava pravo na korekciju cena na neplaćeni deo aranžmana. Za uplaćeni deo aranžmana cena ostaje nepromenjena

Organizator putovanja ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator putovanja zadržava pravo izmena u redosledu i vremenu realizacije turističkog programa tokom putovanja zbog vanrednih okolnosti na licu mesta (zakašnjenje ili kvar prevoznog sredstva, radovi na putu, gužve u saobraćaju, štrajkovi i slično).

NAPOMENA U VEZI SMEŠTAJNIH JEDINICA:
Organizator putovanja ne može da utiče na raspored soba, pogled, spratnost itd. ali će sve zahteve gostiju proslediti hotelijeru.

Početak korišćenja smeštajnih jedinica je od 14:00 sati na dan dolaska a napuštanje poslednjeg dana boravka do 12:00 sati.
Eventualne neispravnosti i nedostatke u smeštajnim jedinicama prijaviti odmah na recepciji hotela.

NAPOMENA U VEZI PREVOZA:
Prtljag: putnici u prtljažnik mogu uneti jednu putnu torbu i ski opremu po putniku. Ova napomena je stavljena kako bismo izbegli neprijatne situacije koje se dešavaju kada pojedini putnici ponesu previše prtljaga i time ograničavaju komfor ostalih putnika u autobusu. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unetim u prevozno sredstvo, o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog prevozniku. Prenos prtljaga do smeštajne jedinice putnici obavljaju sami.

– Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, realizuje prevoz sa drugom agencijom ili prevoznikom koji ima isti datum i mesto putovanja.
– Marš-ruta  prevoza i transfera, mesta polazaka, pauza i vrsta vozila je isključivo u nadležnosti organizatora putovanja. Marš-ruta ne mora biti najkraćim putem – direktno. U slučaju manjeg broja od 8 putnika, organizuje se transfer do predviđenog mesta polaska. Način prevoza i transfera nemogu biti predmet naknadnog prigovora i žalbe. Vremena (tj. vremenske razlike u odnosu na vreme  polaska iz Beograda) su okvirna i zavise od predviđenih pauza i usputnih stajanja u toku putovanja. TOKOM SEZONE MOGUĆA JE PROMENA MESTA I VREMENA POLASKA.

NAPOMENA U VEZI MEĐUNARODNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA:
– Za putnike koji imanju važeći (crveni) biometrijski pasoš, putno osiguranje nije obavezno, ali se preporučuje. Troškovi pregleda i lečenja u inostranstvu su izuzetno visoki. Na osnovu iskustva putnika iz zemalja okruženja, postoji mogućnost da granične službe tranzitnih i odredišnih zemalja zatraže polisu osiguranja na granici i nalože da se osiguranje kupi na licu mesta po znatno višim cenama nego u Srbiji.

– Organizator putovanja ne može biti odgovoran u slučaju da putnik nema osiguranje i to bude razlog da ga granične vlasti ne puste u zemlju ili zadrže na granici radi kupovine polise.

NAPOMENA O GARANCIJAMA PUTOVANJA:
– U skladu sa odredbama Zakona o turizmu, Organizator ima garanciju putovanja u visini 300.000 eur kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimično ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja po ugovoru o garanciji putovanja br. 0034/2017 od 25.01.2017. godine zaključen sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU „YUTA“ Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU „YUTA“, 011/3228-686 i 011/3228-687 prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14, ili na mail garancijaputovanja@yuta.rs. polisa br. 300056035 od 25.01.2017. godine, Akcionarskog društva za osiguranje DDOR Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 8. Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnažne i izvršne sudske presude, odnosno, arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.

– Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja TA „Bravotours“-a usaglašeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije kao i Opštim uslovima putovanja Udruženja turističkih agencija Srbije YUTA. Molimo sve putnike da pažljivo pročitaju OUP pre polaska na putovanje. Bravotours smatra da se putnik upoznao sa OUP i programom putovanja potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije

PRIJATNO PUTOVANJE ŽELI VAM TA „BRAVOTOURS“