Istanbul


 

 ISTANBUL

 

Program br. 1 od 28.09.2018.

  • 1.dan: LESKOVAC – SOFIJA – ISTANBUL

08.11.    Polazak iz Leskovca u 19:00h sa parkinga Železničke stanice, iz Niša sa parkinga hipermarketa Tempo. Kraća usputna zadržavanja radi odmora grupe. Noćna vožnja …

  • 2.dan: I S T A N B U L

09.11.    Dolazak u ISTANBUL u prepodnevnim satima. Nakon kraćeg odmora odlazak na panoramsko razgledanje grada u pratnji lokalnog vodiča:  DVORAC DOLMABAHČE, TRG TAKSIM, PRELAZAK PREKO BOSFORA NA AZIJSKI DEO ISTANBULA, VIDIKOVAC ČAMLIDŽE sa koga se pruža najlepši pogled na grad, MOST GALATA, ZLATNI ROG, MODERNI KVARTOVI TAKSIM I BEJOGLU… Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Povratak u hotel. Noćenje.

  • 3.dan: I S T A N B U L

10.11.    Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili fakultativno organizovan obilazak  HIPODROMA, AJA SOFIJE ili SVETE MUDROSTI (Hagia Sofia), nekadašnje pravoslavne crkve, a današnjeg muzeja, koja predstavlja remek delo vizantijske arhitekture, PLAVE DŽAMIJE ili SULTAN AHMETOVE DŽAMIJE (Sultan Ahmet Camii) koja je naziv “Plava” dobila od 20.000 pločica ukrašenih plavim ornamentima i jedina je džamija u Istanbulu koja ima šest minareta, a zatim i TOPKAPI PALATE (Topkapı Sarayı) koja je skoro 400 godina bila rezidencija turskih sultana, izgrađena je za vreme Mehmeda II Osvajača i izvanredan je primerak osmanske arhitekture. Nakon obilaska slobodno vreme za individualna razgledanja. U večernjim satima fakultativno organizovan odlazak na VEČERU U NACIONALNOM RESTORANU SA FOLKLOROM I ZABAVNIM PROGRAMOM. Noćenje.

  • 4.dan: I S T A N B U L

11.11     Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili fakultativno organizovana poseta DOLMABAHČE PALATI (Dolmabahçe Sarayı) koja je predstavljala noviju rezidenciju turskih sultana, od 1853. do 1922. godine, izgrađena po uzoru na evropske dvorove. U popodnevnim časovima fakultativno odlazak na KRSTARENJE BOSFOROM u pratnji lokalnog vodiča, i poseta VASELJENSKOJ PATRJARŠIJI . Mogućnost obilaska EGIPATSKE ČARŠIJE (Mısır Çarşısı) tj. pijace začina, na kojoj se danas mogu pronaći svi mirisi i ukusi orijenta (začini, čajevi, slatkiši, kafa i razne turske đakonije). Slobodno vreme. Povratak u hotel. Noćenje.

  • 5.dan: ISTANBUL – SOFIJA …

12.11.    Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme do polaska za Srbiju, oko 16h. Kraća usputna zadržavanja radi odmora grupe i graničnih formalnosti ….

  • 6.dan: NIŠ – LESKOVAC

13:11.    … Dolazak u Niš i Leskovac u ranim jutarnjim časovima.

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
– Prevoz turističkim autobusom na datoj relaciji / TV, VIDEO, DVD, MP3, KLIMA/
– Tri noćenja sa doručkom u hotelu 3*, smeštaj u 1/2 i 1/2+1 sobama.

– Panoramsko razgledanje grada u pratnji lokalnog vodiča
– Troškove organizacije putovanja i pratioca grupe  

CENA ARANZMANA NE OBUHVATA:
– Doplatu za jednokrevetnu sobu 50 eur

– Ulaznice za posete koje nisu predviđene programom i fakultativne izlete
– Međunarodno putno osiguranje 782,00 dinara za odrasle osobe, za decu do 18 god. 521,00 din, za osobe starije od 70 godina 1.562,00 dinara
– Ostale troškove koji nisu predviđeni programom

CENE FAKULATIVNIH IZLETA:

  • Hipodrom, Plava Džamija, Aja Sofija i Topkapi palata – 45 € po osobi (cena obuhvata ulaznice i usluge vodiča. U obizalak nije uključena poseta hamamu),
  • Krstarenje Bosforom i poseta Vaseljenskoj patrijaršiji – 20 € po osobi (cena obuhvata obilazak patrijaršije, vožnju brodom i usluge lokalnog vodiča),
  • Obilazak Dolmabahče palate – 30 € po osobi (cena obuhvata ulaznice za palatu i usluge vodiča. U obilazak nije uključena poseta hamamu.),
  • Tursko veče – 30 € po osobi

– Minimum prijavljenih putnika za realizaciju fakultativnih izleta je 25 osoba. Prijave za fakultativne izlete izvršiti prilikom prijave za aranžman. Fakultativne izlete je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz korekciju cene.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
GOTOVINSKI– uplata u celosti prilikom prijave za putovanje ili uplatom akontacije u iznosu od 30% od ukupne cene aranžmana, a ostatak najkasnije 10 dana pre polaska.

ODLOŽENO – 30% prilikom prijave, ostatak u jednakim mesečnim ratama, najkasnije do 10.12.2018. isključivo uz deponovanje čekova i uvećanje od 1% mesečno.
Platnim karticama isključivo u agenciji Bravotours.
Kreditnim karticama Banca Intesa na jednake mesečne rate do 10.12.2018., isključivo u agenciji Bravotours.
Cena aranžmana je izražena u evrima, a plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu BANCA INTESA na dan uplate.

Organizator putovanja ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator putovanja zadržava pravo izmena u redosledu i vremenu realizacije turističkog programa tokom putovanja zbog vanrednih okolnosti na licu mesta (zakašnjenje ili kvar prevoznog sredstva, radovi na putu, gužve u saobraćaju, štrajkovi i slično)

NAPOMENA:
– Minimalni broj za realizaciju programa je 40 putnika. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska. Krajnji rok za prijavljivanje je 10 dana pred put.

– U slučaju promena na monetarnom tržištu, promene u cenama prevoznika, osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.

NAPOMENA U VEZI PREVOZA:
Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, realizuje prevoz sa drugom agencijom ili prevoznikom koji ima isti datum i mesto putovanja.

Marš-ruta  prevoza i transfera, mesta polazaka, pauza i vrsta vozila je isključivo u nadležnosti organizatora putovanja. Marš-ruta ne mora biti najkraćim putem – direktno.U slučaju manjeg broja od 8 putnika, organizuje se transfer do predviđenog mesta polaska. Način prevoza i transfera ne mogu biti predmet naknadnog prigovora i žalbe. Vremena (tj. vremenske razlike u odnosu na vreme  polaska iz Beograda) su okvirna i zavise od predviđenih pauza i usputnih stajanja u toku putovanja.

NAPOMENA O GARANCIJAMA PUTOVANJA:
U skladu sa odredbama Zakona o turizmu, Organizator ima garanciju putovanja u visini 300.000 eur kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimično ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja po ugovoru o garanciji putovanja br. 0034/2018 od 25.01.2018. godine zaključen sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU „YUTA“ Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU „YUTA“, 011/3228-686 i 011/3228-687 prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14, ili na mail garancijaputovanja@yuta.rs. polisa br. 300059757 od 25.01.2018. godine, Akcionarskog društva za osiguranje DDOR Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 8. Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnažne i izvršne sudske presude, odnosno, arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja TA „Bravotours“-a usaglašeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije kao i Opštim uslovima putovanja Udruženja turističkih agencija Srbije YUTA. Molimo sve putnike da pažljivo pročitaju OUP pre polaska na putovanje. Bravotours smatra da se putnik upoznao sa OUP i programom putovanja potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.

Klikom na ikonu možete preuzeti program putovanja u pdf formatu

PRIJATNO PUTOVANJE ŽELI VAM TA ¨BRAVOTOURS¨