Budimpešta i Beč za ljubitelje muzike


 

 

 

Budimpešta i Beč za ljubitelje muzike

 

1.dan (02.04.2018) ponedeljak: LESKOVAC – BUDIMPEŠTA

Polazak iz Leskovca u 23:00h sa dogovorenog mesta. Noćna vožnja sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora grupe i graničnih formalnosti…

2.dan (03.04.2018) utorak: BUDIMPEŠTA

Dolazak u Budimpeštu u prepodnevnim časovima. Smeštaj u hotel. Nakon kraćeg odmora krećemo u panoramsko razgledanje grada u pratnji lokalnog vodiča: Trg Heroja, gradski park sa dvorcem Hunjadija, ambasada Srbije, Galerija lepih umetnosti, Muzej lepih umetnosti, Andraši bulevar, Oktogon, Opera (poseta i obilazak enterijera), Baletski institut, bazilika Sv. Stefana (ulaz), Sinagoga, zgrada Parlamenta, Lančani most, kojim iz Pešte prelazimo na Budimsku stranu, Margitino ostrvo, brdo Gelert, Taban – nekadašnje stanište Srba sa spomenikom Vuku Karadžiću, Kraljevska palata, Matijiina crkva, Ribarske kule, Citadela… Nakon panoramskog razgleda slobodno vreme u ulici Vaci (pešačka zona) kada ćemo iskoristiti priliku i posetiti Srpsku pravoslavnu crkvu Svetog Đorđa i videti zgrade Tekelijanum i Angelijanum. Povratak u hotel. Večera. Nakon večere sledi razgled grada sa Dunava brodom… Noćenje.

3.dan (04.04.2018) sreda: BUDIMPEŠTA – BEČ

Doručak. Nakon doručka polazak ka Beču. Dolazak u Beč i smeštaj u hotel. Nakon kraće pauze krećemo u obilazak Beča. Najbolji početak razgleda grada je sa DUNAVSKOG TORNJA visine 252m, odakle sa terase i rotirajućeg restorana na visini od 150 metara možete uživati u prelepoj panorami Beča. Do vidikovca vodi 776 stepenika ili lift brzine 6.5m/s. Zatim sledi panoramski obilazak grada autobusom: UNO CITY (moderni deo grada u kom su smeštene brojne međunarodne organizacije), zabavni park PRATER, HUNDERTWASSER HAUS – najneobičnije građevine u čitavom Beču, kao iz bajki, vozimo se duž RINGA – ekstravagantnog bulevara koji „grli“ samo gradsko jezgro i prolazimo pored BERZE, VOTIVKIRCHE, UNIVERZITETA, gradske kuće – RATHAUS, BURGTEATRA, PARLAMENTA, trga MARIJE TEREZIJE na čijim suprotnim stranama se nalaze dva identična blizanca – ISTORIJSKI i PRIRODNJAČKI MUZEJ, iza spomenika Marije Terezije pruža se pogled na MUSEUM QUARTIER (kompleks pet muzeja) a ispred veličanstvena gradska kapija i rezidencija moćnih Habsburgovaca – HOFBURG (u njemu se nalaze brojni muzeji, carski kompleksi, impresivna Nacionalna biblioteka, draguljarnica…), zatim pored OPERE, KARLSKIRCHE, dvorca BELVEDERE… Vraćamo se do Ringa i krećemo u šetnju kroz prvi becirk uz pratnju lokalnog vodiča: BURGGARTEN gde se nalazi spomenik Mocartu, trg Marije Terezije i Hofburg, MIHAELERPLAC (trg na kome se nalaze iskopine rimskog grada Vindobona i crkva Sv.Mihajla, u kojoj je Jozef Hajdn svirao orgulje i gde je prvi put izveden Mocartov „Rekvijem“), ulica GRABEN (u kojoj se nalazi čuvena poslastičarnica „Demel“ koju su posećivali austrijski imperatori i aristokrate), barokna CRKVA SV. PETRA, ŠTEFANPLAC sa najpoznatijim simbolom grada – KATEDRALA SV. STEFANA (rekemek delo u gotskom stilu koje potiče iz XII veka. Oltari, niše, kule, religijski predmeti od neprocenjive vrednosti i slike…sve prepuno detalja od kojih svaki ima svoju svrhu i svoju istoriju), MOCARTOVA KUĆA (ULAZ), ulica KERTNER, hotel ZAHER (ne zaboravite da u slobodno vreme u kafeu hotela probate čuvenu Zaher tortu i koktel „belini“). Nakon završenog razgleda kraća pauza za ručak na ŠTEFANPLACU a zatim ćete posetiti čuveni muzej ALBERTINA (ulaz) u kome se nalaze preko 200 000 crteža i grafika Direra, Rafaela, Mikelanđela, Rubensa, Rembranta, Goje, Pikasa… Slobodno veče za odlazak u jedan od najpoznatijih zabavnih parkova u Evropi – Prater. Večera u restoranu u blizini Pratera. Noćenje.

4.dan (05.04.2018) četvrtak: BEČ

Doručak. Nakon doručka krećemo u posetu jednoj od najlepše ukrašenih koncertnih dvorana na svetu – Zlatnoj dvorani. (Musikverein – ulaz/09:00h). Nakon posete putovanje nastavljamo do dvorca ŠENBRUN – letnje rezidencije Marije Terezije. Fakultativno razgledanje i obilazak 27 prostorija u dvorcu, među kiojima su najraskošnije Dvorana ogledala i Ceremonijalna dvorana. Nakon obilaska dvorca, šetnja parkom do Glorijete. Nastavak putovanja do najlepšeg Bečkog dvorca Belvedere – kompleks palata građenih u baroknom stilu koji se sastoji iz gornjeg Belvedera (danas pretvoren u muzej) i donjeg Belvedera (ukrašen je raznim skulpturama i reljefima sa zlatnom sobom koja oslikava kraljevsko bogatstvo). Palate spaja prelepi vrt sa skulpturama i fontanama. Sa vrha gornje palate pruža se veličanstven pogled na Beč kolji opravdava naziv dvorca Belvedere – lep pogled. Slobodno vreme u centru grada. Večera u restoranu. Odlazak na koncert. Povratak u hotel. Noćenje.

5.dan (06.04.2018) petak: BEČ

Doručak. Napuštanje hotela. Sledi poseta BEČKOJ DRŽAVNOJ OPERI sa obilaskom  koncertne dvorane. Nakon posete odlazak do centra grada gde ćete posetiti ISTORIJSKI MUZEJ gde možete videti slavna dela Karavađa, Ticijana, Velaskeza, Rafaela, i PRIRODNJAČKI MUZEJ sa impozantnom postavkom eksponata od fosilnih ostataka do prepariranih divljih afričkih životinja.  Kratko zadržavanje u centru grada. Polazak ka Srbiji sa kraćim zadržavanjem u tržnom centru Parndorf. Kratka usputna zadržavanja radi odmora grupe…

6.dan (07.04.2018) subota: LESKOVAC

Dolazak u Leskovac u ranim jutarnjim satima.

Cena aranžmana po učeniku iznosi 185

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
– Prevoz turističkim autobusom na datoj relaciji / TV, VIDEO, DVD, MP3, KLIMA/
– Sve drumarine i takse za prevoz
– Jedan polupansion u hotelu Milenium 3*** u Budimpešti, smeštaj u 1/3 i 1/4 sobama
– Dva noćenja sa doručkom u hotelu Europahaus 3*** u Beču, smeštaj u 1/3 i 1/4 sobama
– Dve večere u restoranu u Beču
– Razgledanje Budimpešte u pratnji lokalnog vodiča
– Razgledanje Beča u pratnji lokalnog vodiča
– Odlazak do zabavnog parka – Prater

– Muzej Albertina – cena za odrasle 13€
– Ulaznicu za dvorac Belvedere – cena za odrasle 20€
– Ulaznicu za Istorijski muzej – cena za odrasle 15€
– Ulaznicu za Prirodnjački muzej – cena za odrasle 10€
– Troškove organizacije putovanja i pratioca grupe


CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

– Međunarodno zdravstveno osiguranje po ceni od 401,00 din. za decu do 18 godina, i 602,00 din. za odrasle
– Palata Šenbrun – ulaznica za veliku Imperial turu – 8€ za učenike i 15€ za odrasle
– Fakultativne troškove i nenavedene ulaznice

PAKET ULAZNICA ZA UČENIKE – CENA 40 € (plaćanje ino-partneru)
– Budimpeštanska opera – poseta i obilazak
– Razgled Budimpešte sa broda
– Ulaznica za Dunavski toranj
– Mocartova kuća  – poseta i obilazak
– Bečka državna opera – poseta i obilazak
– Zlatni muzički zavod – poseta i obilazak
– Odlazak do dvorca Šenbrun

Organizator putovanja ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator putovanja zadržava pravo izmena u redosledu i vremenu realizacije turističkog programa tokom putovanja zbog vanrednih okolnosti na licu mesta (zakašnjenje ili kvar prevoznog sredstva, radovi na putu, gužve u saobraćaju, štrajkovi i slično)

USLOVI I NAČIN PLAĆANjA:
ODLOŽENO –u jednakim mesečnim ratama, najkasnije do 10.04.2018.
Platnim karticama isključivo u agenciji Bravotours.
Kreditnim karticama Banca Intesa na 6 jednakih mesečnih rata do 10.04.2018,  isključivo u agenciji Bravotours.
Cena aranžmana je izražena u evrima, a plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu BANCA INTESA na dan uplate.

NAPOMENA:
– Minimalni broj za realizaciju programa je 40 putnika. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska. Krajnji rok za prijavljivanje je 10 dana pred put.
– U slučaju promenena na monetarnom tržištu, promene u cenama prevoznika, osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
– Minimum prijavljenih putnika za realizaciju fakultativnih izleta je 30 osoba. Prijave za fakultativne izlete izvršite prilikom prijave za aranžman. U slučaju promena monetarnom tržištu, promene u cenama prevoznika, osiguravajućih društava, agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
– Organizator putovanja zadržava pravo promene termina pojedinih poseta.

NAPOMENA U VEZI PREVOZA:
– Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja putnika, realizuje prevoz sa drugom agencijom ili prevoznikom koji ima isti datum i mesto putovanja.
– Marš-ruta prevoza i transfera, mesta polazaka, pauza i vrsta vozila je isključivo u nadležnosti organizatora putovanja.
– Marš-ruta ne mora biti najkraćim putem – direktno.

NAPOMENA O GARANCIJAMA PUTOVANjA:
U skladu sa odredbama Zakona o turizmu, Organizator ima garanciju putovanja u visini 300.000 eur kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimično ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja po ugovoru o garanciji putovanja br. 0034/2017 od 25.01.2017. godine zaključen sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU „YUTA“ Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU „YUTA“, 011/3228-686 i 011/3228-687 prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14, ili na mail garancijaputovanja@yuta.rs. polisa br. 300056035 od 25.01.2017. godine, Akcionarskog društva za osiguranje DDOR Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 8. Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnažne i izvršne sudske presude, odnosno, arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja TA „Bravotours“-a usaglašeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije kao i Opštim uslovima putovanja Udruženja turističkih agencija Srbije YUTA. Molimo sve putnike da pažljivo pročitaju OUP pre polaska na putovanje. Bravotours smatra da se putnik upoznao sa OUP i programom putovanja potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.

 

PRIJATNO PUTOVANjE ŽELI VAM TA „BRAVOTOURS“

 

Klikom na ikonicu možete preuzeti kompletan program putovanja u pdf-u.