BRAVO KLUB POVERENJA


 

Poštovani putnici,

Povodom dvadeset godina poslovanja Bravotours-a, odlučili smo da oformimo Klub poverenja za sve naše stalne goste koji vole da putuju sa nama.

Najljubaznije molimo sve naše putnike da se prisete svih svojih putovanja u organizaciji T.A. Bravotours (letovanja, zimovanja, novogodišnjih, osmomartovskih, uskršnjih putovanja) i popune Bravo prijavu za karticu poverenja kako bi mogli da ostvare pravo na istu. Bravo kartica poverenja obezbediće Vam popuste na sve buduće aranžmane u organizaciji Bravotours-a.

Prijava za učlanjenje u Bravo klub poverenja počinje 28.06.2014. godine.

Takođe, ljubazno Vas molimo da se upoznate sa Opštim uslovima Bravo Kluba poverenja.

Veliko hvala svim putnicima na poklonjenom poverenju u prvih dvadeset godina postojanja firme!

Vaš,

Bravotours tim

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Šta je Bravo Klub poverenja?

Bravo Klub poverenja predstavlja program koji stalnim putnicima obezbeđuje niz pogodnosti pri kupovini novog aranžmana.

Koji su uslovi za učlanjenje u Bravo Klub poverenja?

Osnovni uslov za sticanje članstva u Bravo Klub poverenja, jeste minimum pet ostvarenih putovanja u organizaciji Bravotours-a.

Kako se prijaviti za Bravo karticu poverenja?

Popunjavanjem prijave za Bravo karticu poverenja i slanjem iste na e-mail adresu: bravotours.94@gmail.com.

word 1

 

BRAVO PRIJAVA ZA KARTICU POVERENJA

__________________________________________________________________________________________________________________

Opšti uslovi
Bravotours Kluba poverenja

 

UVODNE ODREDBE I NAPOMENE

Ovim Oštim uslovima utvrđuju se pravila Bravotours Kluba poverenja (dalje:Bravo Klub poverenja) koji organizuje turistička agencija Bravotours d.o.o. sa sedištem u Leskovcu, Masarikov trg bb (dalje: Bravotours).

Osnovni uslov za učlanjenje u Bravo Klub Poverenja koji putnici moraju da ispune, jeste minimum pet realizovanih putovanja isključivo u organizaciji Bravotours-a.  Samim učlanjenjem u Bravo Klub poverenja, putnici stiču pravo na izdavanje kartica poverenja kojima će ostvariti niz popusta na usluge koje nudi Bravotours.

1. Uslovi za članstvo

U Bravo klub poverenja može se učlaniti svako fizičko lice koje ispunjava uslove za učlanjenje u Program, popunjavanjem upitnika u poslovnici Bravotours-a ili popunjavanjem obrasca za prijavu na sajtu agencije www.bravotours.rs, koju može poslati na e-mail adresu: bravotours.94@gmail.com. Članstvo u programu je besplatno.

2. Bravotours Kartica poverenja

Nakon prijave,  član dobija privremenu karticu kojom počinje da koristi pogodnosti iz pripadajuće kategorije kartice. Članovi svoje kartice mogu preuzeti u poslovnici Bravotours-a ili isporukom na kućnu adresu, zavisno od odabira. Kako bi koristio brojne pogodnosti koje kartica obezbeđuje, potrebno je da član pre plaćanja određene usluge pokaže svoju karticu poverenja, ili da ako kupovinu obavlja preko interneta upiše broj svoje kartice, kako bi ostvario određeni popust prilikom plaćanja, shodno kategoriji kartice koju poseduje.

Kartica ne predstavlja sredstvo plaćanja i nije prenosiva na druga lica i može je koristiti isključivo njen korisnik.
U slučaju promene ličnih podataka svaki  član je dužan da obavesti Bravotours. Bravotours zadržava pravo povlačenja ili neprihvatanja kartice ukoliko član ne koristi karticu prema pravilima i uslovima članstva.
U slučaju gubitka kartice član može zatražiti novi primerak svoje kartice slanjem e-maila na adresu: bravotours.94@gmail.com.

3. Kategorije Bravo kartica poverenja

Putnici u okviru Bravo Kluba poverenja, stiču pravo na posedovanje jedne od tri kategorije kartica, Bravo, Bravissimo i Bravissimo Plus, zavisno od broja realizovanih putovanja u organizaciji Bravotours-a, od 1994.godine. Uslov za sticanje Bravo kartice poverenja, jeste minimum pet ostvarenih putovanja u organizaciji Bravotours-a. Uslov za sticanje Bravissimo  kartice poverenja, jeste minimum deset ostvarenih putovanja u organizaciji Bravotours-a. Uslov za sticanje Bravissimo Plus Bravo kartice poverenja, jeste dvadeset i više ostvarenih putovanja u organizaciji Bravotours-a. Svi članovi Bravo kluba poverenja koji poseduju neku od Bravo kartica poverenja, stiču pravo da nakon određenog broja realizovanih putovanja u organizaciji Bravotours-a, pređu na višu kategoriju kartice poverenja, koja će im obezbediti veći broj pogodnosti. Članovi Bravo kluba koji poseduju Bravo karticu poverenja, mogu dobiti Bravissimo karticu poverenja u trenutku ostvarenih deset putovanja (što bi značilo da treba da ostvare još pet putovanja kako bi stekli Bravissimo karticu poverenja). Članovi Bravo Kluba poverenja  koji poseduju Bravissimo karticu poverenja, mogu dobiti Bravissimo Plus karticu poverenja u trenutku ostvarenih dvadeset putovanja i više (što znači da treba da ostvare još deset putovanja kako bi stekli Bravissimo Plus karticu poverenja). Članovi Bravo Kluba poverenja koji poseduju Bravissimo karticu poverenja  u narednom periodu stiču pravo na povećanje niza pogodnosti koje će Bravotours  naknadno propisati za ovu grupu korisnika.

Kako funkcionišu pogodnosti?

Zavisno od aranžmana koji putnik odabere u organizaciji Bravotours-a, i kategorije kartice koju poseduje, na svakom programu putovanja biće naznačen procenat ili nominalni iznos popusta na koji vlasnik neke od kartica ima pravo.

Pravo na Bravo karticu poverenja imaju svi putnici koji su od 1994.goidne ostvarili gore propisani broj putovanja, kao i svi putnici koji će u narednom periodu poslovanja Bravotorus-a ostvarit propisani broj putovanja.

Svi članovi koji u narednom periodu poslovanja Bravotours-a žele da steknu Bravo karticu poverenja ili pređu na korišćenje više kategorije kartice, dužni su da čuvaju svoje vouchere ili ugovore o putovanju koje će Bravotours-u priložiti na uvid prilikom konkurisanja za karticu.

Svaki novi član Bravo Kluba poverenja, automatski se prijavljuje na primanje Bravotours newsletter-a na svoju e-mail adresu sa poslednjim novostima i posebnim ponudama.

4. Obaveštenja o Bravo Klubu poverenja

Sve informacije vezane za program Bravo Kluba poverenja, član može pronaći na internet prezentaciji turističke agencije Bravotours: www.bravotours.rs. Za sva pitanja vezano za članstvo, kao i za sva obaveštenja o promeni ličnih podataka ili bilo kojih drugih za članstvo važnih informacija član se javlja na e-mail adresu bravotours.94@gmail.com.

5. Izmene Opštih uslova Bravo Kluba poverenja

Bravotours zadržava pravo potpune ili delimične obustave ili izmene uslova Bravo Kluba poverenja . Bravotours se obavezuje da pravovremeno obavesti svoje članove o izmenama ili obustavama programa. Opšti uslovi Bravo Kluba poverenja, dostupni su na internet prezentaciji turističke agencije Bravotours: www.bravotours.rs.

6. Privatnost podataka

Bravotours garantuje trajnu i neograničenu zaštitu ličnih podataka članova i da ih neće staviti na raspolaganje trećoj strani.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi Opšti uslovi na snazi su od 28.juna 2014. godine.